Õppeprogramm
“Aastaajad Koprarajal”

Lustakas ja mänguline retk metsas. Õppeprogrammi käigus märkame loomade poolt mahajäetud tegevusjälgi, vaatleme ilmastiku ja aastaaegade muutusi, looduse värve. Otsime kopra kodu ja vaatleme kopra elupaigas tema igapäevatoimetuste jälgi. Räägime erinevatest suurimetajatest ja millised meeled on loomadel ja inimestel. Millised meeled erinevatel suurimetajatel on enim välja arenenud. Millised meeled on kõige tugevamad kopral. Külastame Soomaa külastuskeskust ja lahendame siseruumis oleva ekspositsiooni abil erinevaid ülesandeid ning mängime mänge.

Programm:

  • Sissejuhatus Soomaa külastuskeskuses, meeleolumäng. Liigume õpperajale ja paneme paike matkareeglid. Matka kestus 1,5 tundi
  • Matka lõppedes kokkuvõtvad ülesanded ja mängud külastuskeskuse ruumides või lõkkeplatsil 0,5 tundi.
  • Soovi korral kaasa lõunaamps.
  • Sihtrühm lasteaed ja I kooliaste
  • Kestus 2 tundi
  • Grupi suurus 25 inimest
  • Toimumise aeg teisipäeviti
  • Hind 120 €

Läbiviimise koht Soomaa rahvuspark, Koprarada L-EST 97 x: 6477175.5 y: 560301.2
Läbiviija Sakalamaa turismikeskus
Triin Saluste, triin@tervisekoda.ee, 43 30 100