Õppeprogramm
“Vett täis maa ehk Soomaa”

Programm tutvustab Eesti rahvusparke. Vaatleme rabade huvitavat elustikku. Soomaa kõrgsoode ehk rabade tekkelugu ja eripära. Ülevaade rabast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Õpitakse tundma tavalisi rabas elavaid ja rabaga seotud organisme. Räägime soode taastamisest ja turba tootmisest.

Programm:

  • Sissejuhatus Öördi metsaonni parklas. Öördi õpperaja ja Soomaa tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava.
  • Loodusretk Öördi õpperajal 1,5-2 tundi.
  • Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte. Soovi korral võimalus teha lõket.
  • Sihtgrupp II kooliaste
  • Kestus kuni 2,5 tundi
  • Grupi suurus 20 inimest
  • Toimumise aeg teisipäeviti
  • Hind 120 €

Läbiviimise koht Öördi raba õppeada L-EST 97 x: 6471717.8 y: 569995.1
Läbiviija Sakalamaa turismikeskus
Triin Saluste, triin@tervisekoda.ee, 43 30 100